• Картинка
  • Картинка
  • Картинка
  • Картинка
Сенім телефондары
43-20-84
enbek@krg.gov.kz

Күнтізбе

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
2018 год

Материалы заседания
Карагандинской областной трёхсторонней комиссии
по социальному партнёрству и регулированию социальных и трудовых отношений, состоявшегося 20 июля 2018 года (протокол №2)

58

Қарағанды облысының әлеуметтік серіктестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі үшжақты комиссиясының көшпелі отырысының № 2 хаттамамасы 20  шілде 2018 жыл

Протокол заседания Карагандинской областной трёхсторонней комиссии
по социальному партнёрству и регулированию социальных и трудовых отношений № 2 от 20 июля 2018 года

 

 

Комиссия шешімдері:

 

Решения комиссии:

59-1

«МЗЖ  және ӘА аударымдары көлемінің 50% (90%) төмендеу жағдайы және орын алған проблемлар туралы» шешімі

Решение «О ситуации по снижению объёмов перечисления ОПВ и СО на 50% (90%) и более процентов работодателями области и об имеющихся проблемах»

Материалы заседания
Карагандинской областной трёхсторонней комиссии по социальному партнёрству и регулированию социальных и трудовых отношений
 от 20 сентября 2018 года (протокол № 3)

60

 

Протокол заседания Карагандинской областной трёхсторонней комиссии по социальному партнёрству и регулированию социальных и трудовых отношений № 3 от 20 сентября 2018 года

61

 

Протокол заседания экспертной рабочей группы по оценке заявок на участие в конкурсе по социальной ответственности бизнеса «Парыз 2018»
От 19 сентября 2018 года

Материалы заседания
Карагандинской областной трёхсторонней комиссии
по социальному партнёрству и регулированию социальных и трудовых отношений, состоявшегося 6 декабря 2018 года (протокол №4)

62

Қарағанды облысының әлеуметтік серіктестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі үшжақты комиссиясының көшпелі отырысының № 4 хаттамамасы 06 жельтоқсан 2018 жыл

Протокол заседания Карагандинской областной трёхсторонней комиссии по социальному партнёрству и регулированию социальных и трудовых отношений № 4 от 06 декабря 2018 года

 

 

Комиссия шешімдері:

 

Решения комиссии:

63-1

«Арселор Миттал Теміртау» АҚ, «Қазақмыс Корпорациясы» ЖШС және «Өркен» ЖШС кәсіпорындарында еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бөлімі бойынша облыс прокуратурасы органдары  өткізген тексерулер барысында анықталған заңдылықардың бұзылуын жою жөніндегі шаралар туралы»  ШЕШІМІ

Решение «О мерах по устранению нарушений законности, в части обеспечения безопасности и охраны труда на предприятиях АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Корпорация Казахмыс», ТОО «Оркен», установленных в ходе проверки органами Прокуратуры области» 

63-2

«Облыстық әлеуметтік әріптестік тараптарының «Еңбек шартын жасаңыздар!» акциясына қатысуы туралы» ШЕШІМ

Решение «Об участии сторон социального партнёрства области
в акции «Заключите трудовой договор» 

63-3

«Қарағанды облысы әкімі, облыстың кәсіподақтар(жұмыскерлер) бірлестіктері, кәсіпкерлері және жұмыс берушілерінің ассоциациялары арасында 2018-2020 жылдарға арналған Келісіміне толықтырулар енгізу туралы» ШЕШІМ

Решение «О внесении дополнений в Соглашение между акимом Карагандинской области, объединениями профсоюзов (работников), ассоциациями предпринимателей и работодателями области на 2018-2020 годы»

64

2018 жылдың бірінші жарты жылдығында Қарағанды облысы әкімі, облыстың кәсіподақтар (жұмыскерлері) бірлестіктері, кәсіпкерлер және жұмыс берушілер ассоциациясы арасында 2018-2020   жылдарға арналған Келісімі аясында қабылданған міндеттемелердің орындалу барысы туралы
АҚПАРАТ

Информация
О ходе исполнения Плана реализации обязательств, принятых в рамках  Соглашения между акимом Карагандинской области, объединениями профсоюзов (работников), ассоциациями предпринимателей и работодателями области на 2018-2020 годы
за первое полугодие 2018 года

 

Дата редактирования: 12 марта 2015

`

Жаңалықтар

Аңдатпалар

«Қарағанды облысының еңбек инспекциясы жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесінің ережесі

1. Жалпы ережелер

1. «Қарағанды облысының еңбек инспекциясы жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесі Қарағанды облысындағы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес еңбек қатынастар саласында мемлекеттік бақылауды жасайтын мемлекеттік атқарушы орган болып табылады.
2. «Қарағанды облысының еңбек инспекциясы жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесі өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын, Казақстан Республикасы Президенті мен Казақстан Республикасы Үкіметінің актілерін, өзге де нормативтік құқықтық актілерді, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады.

РЕШЕНИЕ ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Районный суд №2 Казыбекбийского района города Караганды в составе председательствующей судьи Шайменовой А.Б., при секретаре Жақия А.М., с участием прокурора Сейсекиной Л.,  истца государственного инспектора труда Нуркеновой Г.Т., ответчика Айтжановой А.С., рассмотрев в  открытом  судебном  заседании гражданское дело по иску государственного инспектора труда  ГУ «Управление по инспекции труда Карагандинской области» Нуркеновой Гульсии Тулеуовны к Айтжановой Арай Сеитжановне об опровержении сведений

Байланыс телефондары

+7 (7212) 43-20-84; +7 (7212) 48-16-22

Мекен-жай

Казахстан, г.Караганда ул. Ермекова,73,

Қабылдау уақыты

Прием граждан осуществляется с 9:00 до 18:30
Қарағанды облысының еңбек инспекциясы жөніндегі Басқармасы
Сайт материалдарын пайдалану кезінде дереккөздерге сілтеме жасау міндетті.Әзірлеу және қолдау : Creatida Интернет-компаниясы